fbpx

blogg

Navigating Success: A Strategic Guide to the 'Fail Fast' Approach in Quality Assurance

Veien til suksess: En Strategisk Guide til ‘Fail Fast’-Metoden innen Kvalitetssikring

Veien til suksess: En Strategisk Guide til 'Fail Fast'-Metoden innen Kvalitetssikring

I det stadig utviklende landskapet innen programvareutvikling, dukker ‘Fail Fast’ opp som et veiledende prinsipp som tilbyr en strategisk tilnærming til kvalitetssikring (QA) og testing. QA og testing står som voktere av kvalitet, pålitelighet og brukertilfredshet i dagens raskt utviklende forretningsmiljø.

Denne artikkelen ser nærmere på hvordan bruk av QA og testing fra prosjektets begynnelse, i henhold til prinsippene fra ‘Fail Fast,’ kan være en «game-changer» for bedrifter, og tilbyr en komplett løsning for mobil-, web- og API-testing. Et stabilt og pålitelig API blir stadig viktigere som en kobling som får den digitale verden til å gå rundt.

Vi vil vise reelle eksempler og erfaringer fra kundeprosjekt for å illustrere hvilken innvirkning QA kan ha på både utvikling av teknologi – og ikke minst for det forretningsmessige.

Agil Presisjon: Automatisering av suksess for tidlig deteksjon og rask håndtering

Et av fundamentene i pilaren i ‘Fail Fast’ er inkluderingen av automatisert testing gjennom hele utviklingsprosessen. En fullverdig løsning for mobil-, web- og API-testing, som eksempel VentureDive, reduserer ikke bare behovet for vedlikehold, men sikrer også programvare med høy kvalitet. Denne teknologidrevne tilnærmingen lar prosjektteamet proaktivt finne feil tidlig, og sparer dermed både tid og ressurser. Det blir mulig å identifisere og forhindre mulige feil, og dermed unngår man at feil faktisk oppstår.

Hvordan sikre ditt grensesnitt mot kunder: Ende-til-ende testing av web-grensesnitt

Webapplikasjoner fungerer som ansiktet utad for mange bedrifter. Helhetstesting, som dekker alt fra ytelse til samsvar, sikrer at den digitale flaten din er uten feil og kjører sømløst. ‘Fail Fast’ innen webtesting er nøkkelen for å beholde din online målgruppe og beskytte ditt varemerkes renomme. Med økningen i mobile applikasjoner har grundig ytelses-, sikkerhets- og kompatibilitetstesting for mobilapper blitt avgjørende. Betydningen av ‘Fail Fast’ er spesielt tydelig innen mobiltesting, der identifisering av problemer er kritisk for å gi en enestående brukeropplevelse.

Strategisk Eksellense: QA-audit og konsultasjon for systematisk kvalitetsforbedring

En grundig analyse av QA, identifisering av svakheter innen programvaren og veiledning for forbedring av produktkvalitet er en del av ‘Fail Fast’-prinsippet. Testing av brukervennlighet går utover den tradisjonelle feilsøkingen. Den samler viktig data for forbedret brukervennlighet og gir anbefalinger som øker brukeradopsjon. Denne proaktive ‘Fail Fast’-tilnærmingen optimaliserer brukervennligheten til produktet ved å tidlig identifisere potensielle fallgruver, og dermed redusere risikoen for kostbare «hacks» i siste øyeblikk.

Eksempler fra kundeprosjekt som beviser «Fail fast» konseptet

En av våre kunder klarte å redusere leveringssyklustiden fra 6 måneder til bare 3 uker ved å involvere utviklere i regresjonsyklusen. Innføring av akseptansekriterier som testscenarier og fokus på feilede tester i stedet for tilfeldige feil førte til merkbare effektivitetsgevinster.

En annen kunde begynte å overvåke hver release og identifiserte og forhindret feil i releasene før de skjedde. De økte de automatiserte testdekningen, reduserte regresjonstiden og minimerte omarbeidsinnsatsen, selv når løsningens kompleksitet økte.

Økt kompleksitet vs Kvalitet - Incrementi


Våre bidrag, inkludert QA-forbedringer, automatisering, rotårsaks-analyse og grundige testpraksiser, har ført til:

 • En betydelig reduksjon i kunderapporterte feil.
 • Færre patcher og oppdateringer etter release
 • Omfattende gjennomgang av testtilfeller og regresjonsomfangsanalyse for å minimere uventede problemer under implementeringer.

Våre kunder uttrykker konsekvent tilfredshet med den forbedrede kvaliteten og påliteligheten til produktet. Vi er stolte av vårt bidrag, som viser den forbløffende effekten av QA. QA var involvert fra prosjektets begynnelse, noe som resulterte i minimale produksjonsfeil de siste årene.

 • Pålitelighet: Prosjektet viste konsekvent en høy grad av pålitelighet, et bevis på vår QA-strategi utviklet ved prosjektets begynnelse.
 • Ytelses- og belastningstesting: Vårt arbeid med ytelses- og belastningstesting, i samarbeid med våre kunder, sikret et system med høy ytelse og god responstid.
 • Målinger demonstrerer prosjektets suksess, inkludert:
  o En betydelig nedgang i antall feil, som visualisert i de vedlagte målingene.
  o Forbedret produktstabilitet.
  o Høye kundetilfredshetsscore, støttet av kundetestimonier og tilbakemeldinger.

Dette har resultert i at bare én feil ble rapportert av vår kundes kunder i 2022, og i 2023 ble det ikke rapportert noen feil.


QA i fokus: Hjørnesteinen av forretning og teknologi

Å omfavne QA og prinsippene for ‘Fail Fast’ er ikke et alternativ, men en nødvendighet for bedrifter og teknologivirksomheter som søker vedvarende suksess. Ved å integrere kvalitetssikring i hver fase av utviklingen, reduserer du ikke bare sannsynligheten for kostbare feil, men øker også kundetilfredsheten og sikrer varig verdi av produktene dine. I dagens konkurranselandskap, der hastighet og kvalitet er avgjørende, er QA og testing dine beste allierte for å oppnå eksepsjonell kvalitet.

I vår organisasjon har vi selv praktisert ‘Fail Fast’ og lært den beste måten å gjøre det på. Vi har hjulpet mange organisasjoner ved å følge dette prinsippet, med en dokumentert historie om hvordan det kan forbedre hele utviklingsprosessen deres. Ta kontakt med oss hvis du vil høre mer om hvordan vi kan hjelpe, eller hvis du ønsker å ha en uformell samtale.

Veien til suksess: En Strategisk Guide til ‘Fail Fast’-Metoden innen Kvalitetssikring Read More »

Why Incrementi is the Ideal Partner for Tailored Digital Services to Drive Your Business's Growth and Expansion

Incrementi: Din Ideelle Partner for å realisere digitale Mål og Ambisjoner

Incrementi: Din Ideelle Partner for å realisere digitale Mål og Ambisjoner

Befest bedriftens posisjon ved å utvikle og implementere IT-drevne forretningsstrategier som styrker konkurransekraften din

Teknologisk utvikling gir opphav til nye muligheter samtidig som den omformer konkurranselandskapet for bedrifter. For å bevare egne konkurransefortrinn, er det avgjørende å kontinuerlig forbedre verdiforslaget og de interne prosessene.

Incrementi, med vår ekspertise på digitale tjenester, knytter sammen forretning og IT, og hjelper deg med å møte de voksende kravene innen forretnings- og IT-utvikling gjennom et langvarig partnerskap.

 


Grunn #1 – Ressursene du trenger for din digitaliseringsreise

Incrementi har et team bestående av over 500 spesialister med kompetanse på de fleste teknologier og bransjer. Dette gjør oss til en ledende aktør innen digitale tjenester og vi sikrer at de tekniske løsningene møter din bedrifts unike behov. Ved å ivareta fleksibilitet og skalerbarhet i ressursallokeringen, tilpasset spesifikke behov i prosjektets ulike faser, sikrer vi optimal verdi for din investering.

Grunn #2 – Tilgang på fagekspertise

Incrementi har et team av 500 produktingeniører bestående av spesialister fra ulike IT-fagområder, nøye utvalgt for å sikre høy kvalitet i dine prosjekter. Gjennom samarbeid med disse spesialistene kan din organisasjon styrke sin kunnskapsbase. Incrementi gir deg en konkurransefordel ved å tilby tilgang til spesialisert kunnskap nøyaktig når du behøver det.

Grunn #3 – Gjennomføringskraft – Realisering av dine ambisjoner

Vi sørger for å gi deg gjennomføringskraft. Ved å bruke vår digitale ekspertise, kan du fokusere egne ansatte mot sine tradisjonelle kjerneoppgaver, samtidig som vi bidrar med nødvendige ressurser for å effektivt gjennomføre dine ambisiøse digitale planer.

Grunn #4 – Domenekunnskap og forretningsforståelse, Kraften i våre digitale prosjekter

Vi sørger for at våre prosjektressurser har en dyp forståelse av din verdikjede, slik at vi kan identifisere digitaliseringsmuligheter som maksimerer verdien av dine investeringer i digitale løsninger. Vårt fokus er alltid på å understøtte dine forretningsmål, og vi samarbeider tett med deg for å utvikle en teknisk Road Map som understøtter din forretningsplan og strategiske målsetninger.

Grunn #5 – Tett samarbeid med din organisasjon som garantist for måloppnåelse

En avgjørende grunn til å velge oss er vårt løfte om å samarbeide tett med din organisasjon gjennom hele prosjektet. Enten du navigerer gjennom kompleksitetene i digital transformasjon eller søker spesialisert ekspertise innen digitale tjenester, arbeider vi hånd i hånd med din organisasjon for å forstå dine behov og mål. Vi inntar en aktiv rolle i prosjektledelsen for å sikre høy kvalitet innenfor estimerte kostnads- og tidsrammer. Vårt fokus er å sikre tilgjengeligheten av riktige ressurser for å unngå prosjektflaskehalser, og vi arbeider hardt for at ønsket forretningsverdi i prosjektet realiseres.

Grunn #6 – Kostnadseffektiv støtte og transparent kostnadsstruktur

Som et veletablert selskap har vi finjustert våre prosesser og bruker moderne verktøy for å håndtere digitalisering på en effektiv måte. Med Incrementi som partner får du en kostnadsstruktur er fleksibel, skalerbar og skreddersydd for å imøtekomme dine unike krav i ulike faser.

Med over 15 års erfaring har vi gjennomgående levert prosjekter til rett tid og innenfor budsjett. Vi sikrer gjennomføringskraft og kvalitet, samtidig som vi gir deg en fleksibel kostnadsstruktur. Det gir deg trygghet til å mestre sykliske utfordringer i din bransje.

Avtal et møte med oss

Incrementi: Din Ideelle Partner for å realisere digitale Mål og Ambisjoner Read More »

Tre trinn på veien til et vellykket digitalt produkt eller tjeneste

Tre trinn på veien til et vellykket digitalt produkt eller tjeneste

Tre trinn på veien til et
vellykket digitalt produkt eller tjeneste

Camilla Fledsberg Vatne

Partner

Hva er budskapet med denne artikkelen? La oss starte med en påstand: Valg av teknologi er det minst viktige når du skal utvikle et nytt digitalt produkt eller tjeneste. Veien til et nytt produkt eller tjeneste krever en kombinasjon av strategisk, kommersiell og så teknisk tilnærming.

Bakgrunn

Som privatpersoner må vi forholde oss til en verden der stadig flere tjenester og funksjoner blir digitale, trådløse eller innebygget. Å ringe kontofonen, slå opp i en telefonkatalog eller høre lyden av ISDN-modemet som koblet seg opp, virker å være fra en fjern fortid. De alle fleste løsninger bidrar til å gjøre hverdagen enklere, og gir muligheter som de fleste generasjoner før oss bare kunne drømme om.

Så er det i større og større grad at vi tar med oss disse forventningene, og etter hvert kravene, når vi er på jobb, enten vi er en leverandør eller en kunde. Der det tidligere var nok å levere selve produktet eller tjenesten, øker kravene til det som leveres. «Vi burde ha en portal hvor kundene selv kan sjekke status», «Det burde være mulig å laste ned oppdateringer automatisk», «Det burde komme varsel når man nærmer seg grenseverdier», «Det er så tungvint at informasjonen ligger i ulike system».

En enkel konklusjon å trekke er: «Vi må bare utvikle en digital løsning eller tjeneste – en app – et program – en løsning – en portal – og så kan vi ta mer betalt av kunden. Man lager et fint business case i Excel som viser estimert investering for å få løsningen opp å stå, hvor mange kunder man har og hvor mye kunden er villig til å betale for denne ekstra funksjonaliteten, og vips har man en forventet årlig, gjentagende inntekt som absolutt forsvarer investeringen.

Det fort gjort å kjøre i gang prosjektet, starte programmeringen, ha et stort (og selvsagt viktig og nødvendig fokus på teknologien) og så har man endelig en første versjon av en digital løsning. Løsningen introduseres stolt til mulige kunder.

Men responsen, og bekreftelsene lar vente på seg. Noen kunder uttrykker at det er en god løsning, og de vil gjerne bruke den, men ikke betale ekstra for den. Andre kunder sier at mye er bra, og at hvis bare følgende funksjonalitet var inkludert, ville de kjøpt den med en gang. Det opprinnelige budsjettet dekket utviklingen, og videreutvikling skulle først komme når det var mange nok kunder.

Hva skal vi nå gjøre med løsningen?
Vi i Incrementi har god kunnskap, både faglig men ikke minst gjennom egne erfaringer om hvor det er lett å trå feil, og hva vi burde ha tenkt på. Vi har delt dette inn i tre trinn som er beskrevet under:

Under vil vi vise hvordan de tre elementene – strategi, kommersielt og teknisk – må ivaretas i alle tre ledd.

Trinn 1: Hvordan en MVP blir til

Dette høres ut som en klisje, men det aller viktigste er å starte med det berømte «Hvorfor». Det er ganske enkelt å ha ideer til løsninger som i utgangspunktet både kan være smarte og gode.

Men før man går videre bør man stille disse spørsmålene:

 1. Løser produktet eller tjenesten et problem for kunden?
 2. Hvis ja, hva er kunden villig til å betale for det?
 3. Og ikke minst, hvordan skal man lage en løsning som kunden enkelt kan ta i bruk?


Disse spørsmålene må stilles internt, men selvsagt også til potensielle kunder. Svarene vil gi en god indikasjon på markedet, og danne grunnlag for om det er hensiktsmessig å fortsette. Videre vil svarene danne grunnlag for å utarbeide brukerkrav og user stories. Markedsdimensjonen og kundens røst er hørt. Og her, akkurat her, er det kritisk å ta med det strategiske perspektivet gjennom en god business case.

Jeg skal ikke gå inn på alle elementer som skal med i en business case, men det som er utrolig viktig å ta med seg er at en digital løsning har et svært mye lengre perspektiv enn det tekniske utviklingsprosjektet. For at en digital løsning skal bli vellykket krever det en livsløpstankegang, og det løsningen må passe inn i strategien for hvor man skal være om fem år.

Det må legges en plan for versjoner, videreutvikling og skalering, og det innebærer selvsagt det tekniske, men likeså viktig er det hva dette vil kreve av investering og hvilke økonomiske konsekvenser det vil ha.

Er alt dette på plass og håndtert, da kan man gå videre til å etablere en prosjektorganisasjon for utvikling av løsningen. Foreløpig er mye av arbeidet internt, og et godt underlag gir en oversiktlig prosjektplan. Det kommer få input og krav fra eksterne, og det er mulig med få endringer og justeringer av planen. For å relatere det til DevOps: Det er høy grad av Dev, og liten grav av Ops.

Trinn 2: Hvordan gå fra MVP til Produkt

 Hvordan gå fra MVP til Produkt

MVP’en er etablert og lykken er stor når de første pilotkundene sier Ja og signerer. Endelig skal mange ukers og måneders jobb betale seg, og de som har jobbet i prosjektet gleder seg til å høre de positive tilbakemeldingene fra kundene på hvordan den digitale løsningen gjør hverdagen enklere. Prosjektet har en ganske lang backlog av ønsker og viktig funksjonalitet som har blitt oppdaget gjennom utviklingen, men det er planen å begynne på det nå.

Som ventet er det noen mindre utfordringer ved installasjon hos pilot-kundene, dokumentasjonen må virkelig forbedres og så begynner det å komme spørsmål fra kunden.

Hvorfor er det slik, dette var ikke logisk, hva er tenkt her og ikke minst: Her mangler det noe. Tilbakemeldingene fra kundene er kanskje ikke helt som ønsket eller forventet…..Salg jobber videre og de får inn flere potensielle kunder.

Disse potensielle kundene har dette til felles: De synes løsningen ser veldig bra ut, og de vil gjerne prøve den ut, men det er et men: Da må denne og denne funksjonaliteten på plass. Det er helt avgjørende for at kunden skal ta løsningen i bruk.

Og da er man godt i gang med fasen: Fra MVP til Produkt. Utviklingsprosjektet har ferdigstilt MVP’en, og nå er det viktig at organiseringen tar inn over seg at det både er Dev og Ops. Pilotkundene må føle seg ivaretatt og der flere kunder har samme behov til funksjonalitet må den prioriteres opp i backloggen. Det er ganske mye både Dev og Ops på en gang.

Det er avgjørende å finne en struktur som ivaretar en planlagt backlog og hastekrav fra kunden. Det krever en disiplinert prioritering. Dersom noe prioriteres opp, må noe annet prioriteres ned. Og kontekstsvitsjing må holdes på et minimum.

Trinn 3: Skalering

Trinn 3 Skalering

Antall kunder som bruker løsningen er godt over en håndfull. Løsningen inngår i flere kunders daglige drift og det er flere som har signert SLA’er. Det som tidligere var å «forsøke så godt man kan», har nå gått over til formelle krav til driften som må etterleves og planlegges.

Produksjonssetting av nye versjoner må planlegges og kommuniseres, og ikke minst må API’ene være bakoverkompatible. Kravene fra kundene øker og det er fort gjort at backloggen føles uendelig. Noen kunder begynner å bli veldig utålmodige og det er en vanskelig balansere mellom å tilfredsstille eksisterende kunder og krav fra mulig kunder som trenger diverse funksjonalitet for å ta i bruk løsningen.

Det å lage en strukturert road map for versjoner og sørge for at innspill prioriteres og følges opp blir svært viktig!

Kundene trenger forutsigbarhet. Det kan være hensiktsmessig å etablere en enkel form for brukerforum hvor kunder kan ha interaksjon på tvers og utveksle erfaringer. Ikke minst bør den endelige versjonen av dokumentasjonen være «ship shape» og klar til å distribueres.

Hvis dette har fungert fint frem til nå, er det egentlig bare å fortsette reisen som gjør at dette blir et vellykket og bærekraftig produkt. De tre trinnene over og en balanse mellom fokus på strategi, marked og teknologi er som sagt avgjørende for at drømmen om et digitalt produkt eller tjeneste skal bli så enkel som mulig.

Vi i Incrementi har både kunnskapen og erfaringen som skal til for å lykkes og vi tar gjerne en prat for å høre deres erfaringer og utfordringer. Avtal et møte med oss

Tre trinn på veien til et vellykket digitalt produkt eller tjeneste Read More »

Modernisering av legacy programvare

Modernisering av legacy programvare

Fremtiden tilhører de som fornyer – vi har etablerte prosesser for programvareutvikling og bruker de nyeste AI - assisterte utviklingsverktøyene

Som en velstelt hage trenger regelmessig stell, trenger software jevnlig vedlikehold for å opprettholde sin funksjonalitet. Et legacy-system er et system som er basert på utdatert teknologi, men som likevel forblir en kritisk del av virksomheten. Omtrent som en golfbane som brukes daglig, men som verken klippes eller merkes.

Mange organisasjoner står fast med legacy-applikasjoner, og utfordringene er åpenbare:

 • Enkeltpersonavhengighet: Altfor ofte hviler prosjekter på skuldrene til enkeltpersoner, noe som er risikabelt og upraktisk.

 • Manglede kompetanse på gammel teknologi: Å arbeide med utdatert teknologi er sjelden inspirerende eller attraktivt for utviklere. Dette gjør det vanskelig å motivere ansatte og tiltrekke seg nye talenter.

 • Sikkerhetsutfordringer: Eldre systemer lider ofte av sikkerhetshull, og nye trusler dukker opp nesten ukentlig. Er dine verdifulle data tilstrekkelig beskyttet?

 • Infrastrukturproblemer: Kompatibilitetsproblemer med nyere infrastruktur og operativsystem kan begrense utviklingsmuligheter og føre til teknologisk stagnasjon.

Vi tilbyr en gylden sjanse til forbedring:

 • Utnytt potensialet i ny teknologi: La oss hjelpe deg med å omfavne den nyeste teknologien for å bygge en mer effektiv og skalerbar programvare, samtidig som kostnadene holdes nede.

 • Legg vekt på vedlikeholdbarhet: Skap et solid grunnlag for fremtidige funksjonelle endringer. Sterke grunnlag er nøkkelen til varig suksess.

 • Spar tid: Med kontinuerlig utvikling vil hver endring ta mindre tid. Resultatene blir raskere, mer nøyaktige og mindre sårbare for feil.

 • Gjennomfør smidige funksjonsendringer: Eldre systemer har ofte funksjonalitet som aldri blir brukt, samt annen funksjonalitet som trenger justering. Dette kan implementeres som en del av oppgraderingsprosessen.

Samtidig takler vi vanlige utfordringer:

 • Feilsøkingsvansker: Identifisering av problemer kan være utfordrende i en gammel kodebase.

 • Kompleks koding: Forståelsen av koden er ikke alltid enkel, spesielt ikke for nyansatte.

 • Sakte tilbakemeldingsløkke: Lange sykluser for å identifisere og løse feil kan være kostbare.

 • Mangel på automatiserte tester: Mangler i testdekning kan føre til uventede problemer.

 • Kompleks distribusjon: Å implementere oppdateringer kan være både tidkrevende og komplisert.

Vi bidrar til å minimere teknisk gjeld og hjelper deg å investere i fremtiden med oppdatert programvare som gir deg økt konkonkurransekraft.

Hvorfor velge oss nå?

 • Effektiv utvikling og gjennomføringsevne: Vi har tilgang til et bredt spekter av IT-spesialister. Vi har etablerte prosesser for programvareutvikling og bruker de nyeste AI-assisterte utviklingsverktøyene.

 • Dokumentert kunnskap: Vi har god erfaring med modernisering og oppgradering av programvare.

 • Ekspertise i moderne tech stack: Vi er ledende innen cloud-first og cloud readiness-strategier, men tilpasser oss også hybride løsninger når det er hensiktsmessig.

 • Fremtidsrettet tilrettelegging: Vi legger vekt på kontinuerlig integrasjon og kontinuerlig utvikling (CI/CD), grundig dokumentasjon, sterke API-løsninger og omfattende testing.

Så hvorfor vente?

Ta skrittet mot en mer effektiv, konkurransedyktig og moderne programvareløsning i dag. Vi er her for å hjelpe deg med reisen mot programvareinnovasjon og varig suksess.

Velg modernisering, velg fremtiden!

Modernisering av legacy programvare Read More »

En digital transformasjon gjøres gjennom forretningsorientert endring

En digital transformasjon gjøres gjennom forretningsorientert endring

En digital transformasjon gjøres gjennom forretningsorientert endring – Det er mulig å gjøre fremgang med investeringer tilpasset din virksomhet og ditt ambisjonsnivå

Digitalisering, digital transformasjon assosieres gjerne av en fremmed og litt truende fremtidsvisjon om Kunstig Intelligens, Block Chain, composable, Cloud, Data Lake, Data factory, Analytics osv. 

Virksomheter kan frigjøre store verdier gjennom en godt evaluert og systematisk plan som gjennomføres. Fundamentet for planen bør være et godt gjennomarbeidet Business Case. IT skal være en investering på samme måte som de grep man tar i selskapets mer fysiske infrastruktur. Løsningene trenger ikke være abstrakte fremtidsversjoner, men konkrete og praktiske grep for å gjøre arbeidshverdagen enklere.

Ta noe så trivielt som oppdatering av informasjon i selskapets ulike datasystemer og tenk igjennom følgende:

 • Hvor mange ganger må samme informasjonen skrives inn manuelt i flere systemer?
 • Finner du ulik informasjon om det samme temaet i ulike systemer?
 • Hvor lett er det for den enkelte ansatt og leder å skaffe seg god nok informasjon om utvikling og fremtidsutsikter for selskapet og eget ansvarsområde?
 • Trenger ledere og ansatte egne regneark og skyggesystemer for å holde kontroll og styre effektivt?

Dette er sannsynligvis en hverdag som mange kjenner seg igjen i. Digital Transformasjon er å ta tak i disse utfordringene; la informasjon flyte automatisk mellom de ulike systemene i selskapet, lag dere et felles bilde av hva status her.

På denne måten vil dere sannsynligvis få bedre kontroll og styring, bli mer effektive, få bedre evne til å styre selskapet basert på et felles bilde og sannsynligvis skape en bedre kundeopplevelse – Som du ser handler dette om konkurransekraft. Den skapes gjennom målrettede tiltak for å frigjøre verdier i din virksomhet.

En accenture studie sier at selskaper med automatisert informasjonsflyt kan frigjøre opptil 2 timer arbeidstid pr dag/ansatt og at selskaper med et høyt integrasjonsnivå vokser opptil 6X raskere enn selskaper som ikke har det.

Incrementi kan hjelpe din virksomhet med å identifisere og gjennomføre forretningsdrevne tiltak for å styrke din konkurransekraft ved hjelp av IT teknologi.

La oss snakke om ditt behov

En digital transformasjon gjøres gjennom forretningsorientert endring Read More »

Frustreres du av IT-systemer som ikke snakker sammen og gjør arbeidet tungvint?

Frustreres du av IT-systemer som ikke snakker sammen og gjør arbeidet tungvint?

Frustreres du av IT-systemer som ikke snakker sammen og gjør arbeidet tungvint?

Når den samme informasjonen gjentatte ganger må oppdateres i flere systemer, oppleves det som tungvint og unødvendig bruk av tid for den ansatte.

Eksempler på dette kan være støtteprosesser ved nyansettelser. Personopplysninger om den ansatte må legges inn i HR systemet, så i lønnssystemet og så i opplæringssystemet. Dette tar tid, øker sannsynligheten for feil som kan skape frustrasjon.

Ved å sørge for at informasjon overføres automatisk mellom ulike systemer og applikasjoner vil du kunne spare både tid og redusere feil. På denne måten vil du øke kunde- og medarbeider tilfredshet og styrke egen konkurransekraft.

Vi gjennomfører normalt et slikt prosjekt i tre faser:

 • Løsningsdesign
 • Business case og gevinstrealiseringsplan
 • Utvikling og implementering av løsning

Løsningsdesign

Vi får denne jobben gjort raskt og effektiv for deg. Vi vil normalt starte med en workshop hos deg som kunde. Dette vil ta anslagsvis en halv til en dag. Her trenger vi ditt bidrag for at vi skal lage akkurat den løsningen du trenger. Samtidig kan du i workshoppen hjelpe oss til å definere det ambisjonsnivået som er riktig for deg.

Business case og gevinstrealiseringsplan

Prosjektet skal gjennomføres for å styrke din virksomhets konkurransekraft. Som en del av prosjektet vil vi i samarbeid med deg utvikle et business case og gevinstrealiseringsplan for løsningen. På denne måten kan du aktivt styre slik at du når målene du satte deg for å investere i dette prosjektet.

Utvikling og implementering av løsning

Basert på resultatet av workshop kan vi utvikle hele eller deler av løsningen for deg. Her ser vi på eierskap av data, hvordan data skal flyte, arbeidsstrømmer og overvåkning av løsningen. Du velger selv hvor aktiv du vil være i prosjektet, men vi vil uansett inkludere deg og holde deg orientert om fremgang og status i prosjektet.

Ta kontakt – så ser vi hvordan vi kan hjelpe din virksomhet

La oss snakke om ditt behov

Frustreres du av IT-systemer som ikke snakker sammen og gjør arbeidet tungvint? Read More »

Digitale løsninger reduserer strømforbruk og energikostnader

Digitale løsninger reduserer strømforbruk og energikostnader

Digitalisering og digital transformasjon er forbundet med overordnede og abstrakte beskrivelser om en ny fremtid og at det gamle star for all. Det kan godt være sant.

Vi mener at digitalisering og digital transformasjon handler om å se på utfordringer i virksomheter og finne løsninger på dem. Enkelte utfordringer er egnet til å løse med IT teknologi, andre overhodet ikke.

Er galopperende energikostnader en utfordring som kan løses med bruk av IT teknologi?

Kan software og IT redusere energiforbruk?

IT kan brukes til å effektivisere driften i de aller fleste selskaper gjennom å automatisere informasjonsflyt, forbedre prosesser og forenkle arbeidsoppgaver.

Økte energikostnader legger press marginene for de fleste virksomheter. For å møte denne utfordringen jakter mange på løsninger som reduserer energiforbruket. De aller fleste bedrifter sitter på data og informasjonsstrømmer som kan brukes til å lage systemer som muliggjør en mer effektiv energiutnyttelse gjennom optimalisering av drift, bruke systemer i perioder med lavere strømkostnader, og følgelig redusere selskapets energikostnader.

Slik gjør vi det:

Vi gjennomfører et prosjekt i etter prosessen beskrevet under: Forprosjekt og design fase, her definerer vi  utforing og skisser en løsning, inkl:

 1. Prosjektplan, inkludert prototype
 2. Kostnadsoverslag
 3. Gevinst
 4. Plan for gevinstrealisering og måling

Basert på resultat fra forprosjekt/design fase og tilhørende Business case kan det avgjøres om prosjektet gjennomføres, dersom prosjektet gjennomføres. Dersom prosjektet gjennomføres, vil vi sette på et team basert på den valgte tekniske løsning og gjennomføre prosjektet og gjennomføre prosjektplan.

Vi utvikler løsninger som er skalerbare, bærekraftige  og muliggjør at at løsningen passer sammen med bedriftens eksisterende systemer Herunder:

 • Data Management and Analytics
 • UI/UX design
 • Cloud-based solutions
 • IT-sikkerhet

Vår prosjektstruktur er basert på smidige team og effektiv prosjektgjennomføring. Vi leverer som avtalt.

Ta kontakt med oss så ser vi om vi kan hjelpe deg til å redusere ditt energiforbruk.

La oss snakke om ditt behov

Digitale løsninger reduserer strømforbruk og energikostnader Read More »