fbpx

Modernisering av legacy programvare

Fremtiden tilhører de som fornyer – vi har etablerte prosesser for programvareutvikling og bruker de nyeste AI - assisterte utviklingsverktøyene

Som en velstelt hage trenger regelmessig stell, trenger software jevnlig vedlikehold for å opprettholde sin funksjonalitet. Et legacy-system er et system som er basert på utdatert teknologi, men som likevel forblir en kritisk del av virksomheten. Omtrent som en golfbane som brukes daglig, men som verken klippes eller merkes.

Mange organisasjoner står fast med legacy-applikasjoner, og utfordringene er åpenbare:

 • Enkeltpersonavhengighet: Altfor ofte hviler prosjekter på skuldrene til enkeltpersoner, noe som er risikabelt og upraktisk.

 • Manglede kompetanse på gammel teknologi: Å arbeide med utdatert teknologi er sjelden inspirerende eller attraktivt for utviklere. Dette gjør det vanskelig å motivere ansatte og tiltrekke seg nye talenter.

 • Sikkerhetsutfordringer: Eldre systemer lider ofte av sikkerhetshull, og nye trusler dukker opp nesten ukentlig. Er dine verdifulle data tilstrekkelig beskyttet?

 • Infrastrukturproblemer: Kompatibilitetsproblemer med nyere infrastruktur og operativsystem kan begrense utviklingsmuligheter og føre til teknologisk stagnasjon.

Vi tilbyr en gylden sjanse til forbedring:

 • Utnytt potensialet i ny teknologi: La oss hjelpe deg med å omfavne den nyeste teknologien for å bygge en mer effektiv og skalerbar programvare, samtidig som kostnadene holdes nede.

 • Legg vekt på vedlikeholdbarhet: Skap et solid grunnlag for fremtidige funksjonelle endringer. Sterke grunnlag er nøkkelen til varig suksess.

 • Spar tid: Med kontinuerlig utvikling vil hver endring ta mindre tid. Resultatene blir raskere, mer nøyaktige og mindre sårbare for feil.

 • Gjennomfør smidige funksjonsendringer: Eldre systemer har ofte funksjonalitet som aldri blir brukt, samt annen funksjonalitet som trenger justering. Dette kan implementeres som en del av oppgraderingsprosessen.

Samtidig takler vi vanlige utfordringer:

 • Feilsøkingsvansker: Identifisering av problemer kan være utfordrende i en gammel kodebase.

 • Kompleks koding: Forståelsen av koden er ikke alltid enkel, spesielt ikke for nyansatte.

 • Sakte tilbakemeldingsløkke: Lange sykluser for å identifisere og løse feil kan være kostbare.

 • Mangel på automatiserte tester: Mangler i testdekning kan føre til uventede problemer.

 • Kompleks distribusjon: Å implementere oppdateringer kan være både tidkrevende og komplisert.

Vi bidrar til å minimere teknisk gjeld og hjelper deg å investere i fremtiden med oppdatert programvare som gir deg økt konkonkurransekraft.

Hvorfor velge oss nå?

 • Effektiv utvikling og gjennomføringsevne: Vi har tilgang til et bredt spekter av IT-spesialister. Vi har etablerte prosesser for programvareutvikling og bruker de nyeste AI-assisterte utviklingsverktøyene.

 • Dokumentert kunnskap: Vi har god erfaring med modernisering og oppgradering av programvare.

 • Ekspertise i moderne tech stack: Vi er ledende innen cloud-first og cloud readiness-strategier, men tilpasser oss også hybride løsninger når det er hensiktsmessig.

 • Fremtidsrettet tilrettelegging: Vi legger vekt på kontinuerlig integrasjon og kontinuerlig utvikling (CI/CD), grundig dokumentasjon, sterke API-løsninger og omfattende testing.

Så hvorfor vente?

Ta skrittet mot en mer effektiv, konkurransedyktig og moderne programvareløsning i dag. Vi er her for å hjelpe deg med reisen mot programvareinnovasjon og varig suksess.

Velg modernisering, velg fremtiden!