fbpx

Kort om Incrementi

Visjon

Konkurransekraft
Incrementi hjelper kundene med å identifisere og realisere gevinstene bruk av digitale løsninger gir.

Selskapsstruktur

Incrementi – et datterselskap av 99 X Technology.
Vi drar fordel av konsernets samlede kompetanse av 500 spesialister innen ulike digitale disipliner
Global presence - Incrementi and 99x

Kompetanse

Alle IT-disipliner

 • Forretningsutvikle og prosjektleder
 • Arkitekter
 • R&D spesialister
 • UX / UI
 • Front & back-end utviklere
 • QA og test

Våre ressurser er fast ansatte i 99X Technology AS.

Tjenester

Moduler

 1. Studie digitale muligheter
 2. Gjennomføre digitale prosjekter
 3. Strategisk IT partner/IT Produktvedlikehold og kontinuerlig utvikling.

Tjenestene kan leveres som frittstående moduler eller som en helhet

Dine fordeler

Evne til å levere

 • Tilgang på IT-spesialister fra alle disipliner
 • Tung erfaring fra utvikling og vedlikehold av IT produkter
 • Evne til å levere fokusert og effektivt
 • Fleksibel og variabel kostnadsstruktur

Incrementis verdikjede - “En modulbasert tilnærming”

Modules-14


Hvordan effektivisere drift og utvikle en lønnsom forretningsmodell ved hjelp av digitale løsninger


Effektiviser drift gjennom digital transformasjon

 • Hvordan kan du bruke IT til å fjerne dobbeltarbeid og unngå at samme informasjon må skrives manuelt inn i flere systemer.
 • Selskaper med automatisert dataflyt kan redusere administrativ tid med opptil 2 timer om dagen pr ansatt og de vokser inntil 6X raskere enn tilsvarende selskaper

Hvordan utvikle forretningsmodell for økt verdiskapning

Kan du samle data fra produktene dine? Kan denne innsikten brukes til å tilby bedre service, tettere oppfølging og målrettede tjenester mot dine kunder

 • Hvilke integrasjonsalternativer skal du velge
 • Skal du oppgradere en gammel applikasjon du bruker i din bedrift?
 • Skal du velge skreddersøm eller kjøpe hyllevare?

Med Incrementi kan du identifisere og implementere forretningsdrevne tiltak som øker din konkurransekraft gjennom IT-teknologi. Vi hjelper deg med å utvikle et Business Case og gevinstrealiseringsplan for løsningen.

Modules-15


Vi er klare til å
å gjennomføre et bredt spekter av prosjekter for deg.

Vi står klar til å hjelpe deg med å gjennomføre dine prosjekter, uansett hva de måtte være:

 • Integrasjoner: Vi sørger for at data flyter sømløst mellom dine IT-systemer.
 • Skyplattform: Vi hjelper deg med å flytte data til skyen og dra nytte av avanserte tjenester som IT-sikkerhet, GDPR-samsvar, dataanalyse og AI.
 • Automatisering: Forenkle og automatiser prosesser.
 • Dashboard: Ønsker du et oversiktlig dashboard med de viktigste nøkkeltallene? Vi lager det automatisk for deg.
 • Oppgradering: har du en gammel løsning du vil oppgradere ? Vi løser det for deg
 • Skreddersydde Løsninger: Trenger du noe spesielt tilpasset din virksomhet? Vi bygger løsningen for deg.

Vår pålitelige prosjektmodell sikrer styring og kontroll gjennom hele prosjektet. Vi er sertifisert iht ISO 9001, ISO 27001 og ISO 27701 gir deg ekstra trygghet. Våre høye kundetilfredshetsscorer i prosjektene vi gjennomfører, taler for seg selv.

website - services-16


Vi er din pålitelige IT-partner som gir deg tilgang til nødvendig kompetanse, reduserer avhengighet av enkeltpersoner, og leverer fleksibel kostnadsstruktur.

På samme måte som du engasjerer regnskapstjenester for å støttebøkonomifunksjonen din, kan vi være din pålitelige IT-partner. Dette gir deg tilgang til nødvendig kompetanse når du trenger det og reduserer avhengigheten av enkeltpersoner.

 • Med våre spesialister har du hele tiden tilgang på spisskompetanse.
 • Du reduserer sårbarhet gjennom avhengighet av enkeltpersone.
 • Du får en fleksibel kostnadsstruktur.
 • Du slipper bekymringene rundt nyansettelser.
 • Gjennom samarbeid med oss vil dine It- og digitale medarbeidere styrke egen kompetanse gjennom samarbeid med våre spesialister.

Vi legger vekt på grundig planlegging, ressursallokering, teknisk ekspertise og vedvarende innsats for å opprettholde og forbedre dine digitale løsninger. Dette betyr:

 • Strukturert IT- og Digitaliseringsledelse
 • Tilgang til Diverse IT-Disipliner og Ressurser
 • Kommersiell Tilnærming for Effektiv Ressursutnyttelse

Vi gir deg denne verdien ved å utnytte våre skalafordeler - du får akkurat det du trenger, når du trenger det, til en avtalt pris.

Digitalisering skaper verdier

Investeringer for din virksomhet og ditt ambisjonsnivå

Virksomheter kan realisere betydelige verdier gjennom systematisk arbeid og utarbeidelse av en plan som blir gjennomført. Grunnlaget for denne planen bør være et solid og grundig utarbeidet Business Case. Vi mener at IT-investeringer bør betraktes på samme måte som man behandler investeringer i den fysiske infrastrukturen til selskapet. Våre løsninger (anbefalinger) er ikke abstrakte fremtidsscenarier, men praktiske grep som kan gjøre arbeidsdagen enklere og styrke de tjenestene du tilbyr dine kunder.

Hvordan Incrementi kan hjelpe din virksomhet

Incrementi står klar til å bistå din virksomhet med å identifisere, gjennomføre og implementere forretningsdrevne strategier for å styrke din konkurransekraft gjennom bruk av IT-teknologi. Som en integrert del av prosessen vil vi samarbeide med deg for å utvikle et Business Case og en plan for gevinstrealisering knyttet til dine tiltak. Vi vil aktivt hjelpe deg med å styre prosjektet for å oppnå de målene du har satt deg for å utnytte IT-teknologi.

Velg Incrementi som din partner for tilpassede IT-anbefalinger som støtter din virksomhets vekst og suksess.

La oss snakke om ditt behov

Vi vil gjerne høre fra deg. Har du en forespørsel om å bygge digitale løsninger eller andre spørsmål, ta kontakt!

Camilla Fledsberg Vatne

Camilla Fledsberg Vatne

Partner

Espen Slyngstad

Espen Slyngstad

Partner

Dag Martin Romslo

Dag Martin Romslo

Partner