fbpx

Frustreres du av IT-systemer som ikke snakker sammen og gjør arbeidet tungvint?

Når den samme informasjonen gjentatte ganger må oppdateres i flere systemer, oppleves det som tungvint og unødvendig bruk av tid for den ansatte.

Eksempler på dette kan være støtteprosesser ved nyansettelser. Personopplysninger om den ansatte må legges inn i HR systemet, så i lønnssystemet og så i opplæringssystemet. Dette tar tid, øker sannsynligheten for feil som kan skape frustrasjon.

Ved å sørge for at informasjon overføres automatisk mellom ulike systemer og applikasjoner vil du kunne spare både tid og redusere feil. På denne måten vil du øke kunde- og medarbeider tilfredshet og styrke egen konkurransekraft.

Vi gjennomfører normalt et slikt prosjekt i tre faser:

  • Løsningsdesign
  • Business case og gevinstrealiseringsplan
  • Utvikling og implementering av løsning

Løsningsdesign

Vi får denne jobben gjort raskt og effektiv for deg. Vi vil normalt starte med en workshop hos deg som kunde. Dette vil ta anslagsvis en halv til en dag. Her trenger vi ditt bidrag for at vi skal lage akkurat den løsningen du trenger. Samtidig kan du i workshoppen hjelpe oss til å definere det ambisjonsnivået som er riktig for deg.

Business case og gevinstrealiseringsplan

Prosjektet skal gjennomføres for å styrke din virksomhets konkurransekraft. Som en del av prosjektet vil vi i samarbeid med deg utvikle et business case og gevinstrealiseringsplan for løsningen. På denne måten kan du aktivt styre slik at du når målene du satte deg for å investere i dette prosjektet.

Utvikling og implementering av løsning

Basert på resultatet av workshop kan vi utvikle hele eller deler av løsningen for deg. Her ser vi på eierskap av data, hvordan data skal flyte, arbeidsstrømmer og overvåkning av løsningen. Du velger selv hvor aktiv du vil være i prosjektet, men vi vil uansett inkludere deg og holde deg orientert om fremgang og status i prosjektet.

Ta kontakt – så ser vi hvordan vi kan hjelpe din virksomhet

La oss snakke om ditt behov