fbpx

Digitale løsninger reduserer strømforbruk og energikostnader

Digitalisering og digital transformasjon er forbundet med overordnede og abstrakte beskrivelser om en ny fremtid og at det gamle star for all. Det kan godt være sant.

Vi mener at digitalisering og digital transformasjon handler om å se på utfordringer i virksomheter og finne løsninger på dem. Enkelte utfordringer er egnet til å løse med IT teknologi, andre overhodet ikke.

Er galopperende energikostnader en utfordring som kan løses med bruk av IT teknologi?

Kan software og IT redusere energiforbruk?

IT kan brukes til å effektivisere driften i de aller fleste selskaper gjennom å automatisere informasjonsflyt, forbedre prosesser og forenkle arbeidsoppgaver.

Økte energikostnader legger press marginene for de fleste virksomheter. For å møte denne utfordringen jakter mange på løsninger som reduserer energiforbruket. De aller fleste bedrifter sitter på data og informasjonsstrømmer som kan brukes til å lage systemer som muliggjør en mer effektiv energiutnyttelse gjennom optimalisering av drift, bruke systemer i perioder med lavere strømkostnader, og følgelig redusere selskapets energikostnader.

Slik gjør vi det:

Vi gjennomfører et prosjekt i etter prosessen beskrevet under: Forprosjekt og design fase, her definerer vi  utforing og skisser en løsning, inkl:

  1. Prosjektplan, inkludert prototype
  2. Kostnadsoverslag
  3. Gevinst
  4. Plan for gevinstrealisering og måling

Basert på resultat fra forprosjekt/design fase og tilhørende Business case kan det avgjøres om prosjektet gjennomføres, dersom prosjektet gjennomføres. Dersom prosjektet gjennomføres, vil vi sette på et team basert på den valgte tekniske løsning og gjennomføre prosjektet og gjennomføre prosjektplan.

Vi utvikler løsninger som er skalerbare, bærekraftige  og muliggjør at at løsningen passer sammen med bedriftens eksisterende systemer Herunder:

  • Data Management and Analytics
  • UI/UX design
  • Cloud-based solutions
  • IT-sikkerhet

Vår prosjektstruktur er basert på smidige team og effektiv prosjektgjennomføring. Vi leverer som avtalt.

Ta kontakt med oss så ser vi om vi kan hjelpe deg til å redusere ditt energiforbruk.

La oss snakke om ditt behov