fbpx

En digital transformasjon gjøres gjennom forretningsorientert endring

En digital transformasjon gjøres gjennom forretningsorientert endring – Det er mulig å gjøre fremgang med investeringer tilpasset din virksomhet og ditt ambisjonsnivå

Digitalisering, digital transformasjon assosieres gjerne av en fremmed og litt truende fremtidsvisjon om Kunstig Intelligens, Block Chain, composable, Cloud, Data Lake, Data factory, Analytics osv. 

Virksomheter kan frigjøre store verdier gjennom en godt evaluert og systematisk plan som gjennomføres. Fundamentet for planen bør være et godt gjennomarbeidet Business Case. IT skal være en investering på samme måte som de grep man tar i selskapets mer fysiske infrastruktur. Løsningene trenger ikke være abstrakte fremtidsversjoner, men konkrete og praktiske grep for å gjøre arbeidshverdagen enklere.

Ta noe så trivielt som oppdatering av informasjon i selskapets ulike datasystemer og tenk igjennom følgende:

  • Hvor mange ganger må samme informasjonen skrives inn manuelt i flere systemer?
  • Finner du ulik informasjon om det samme temaet i ulike systemer?
  • Hvor lett er det for den enkelte ansatt og leder å skaffe seg god nok informasjon om utvikling og fremtidsutsikter for selskapet og eget ansvarsområde?
  • Trenger ledere og ansatte egne regneark og skyggesystemer for å holde kontroll og styre effektivt?

Dette er sannsynligvis en hverdag som mange kjenner seg igjen i. Digital Transformasjon er å ta tak i disse utfordringene; la informasjon flyte automatisk mellom de ulike systemene i selskapet, lag dere et felles bilde av hva status her.

På denne måten vil dere sannsynligvis få bedre kontroll og styring, bli mer effektive, få bedre evne til å styre selskapet basert på et felles bilde og sannsynligvis skape en bedre kundeopplevelse – Som du ser handler dette om konkurransekraft. Den skapes gjennom målrettede tiltak for å frigjøre verdier i din virksomhet.

En accenture studie sier at selskaper med automatisert informasjonsflyt kan frigjøre opptil 2 timer arbeidstid pr dag/ansatt og at selskaper med et høyt integrasjonsnivå vokser opptil 6X raskere enn selskaper som ikke har det.

Incrementi kan hjelpe din virksomhet med å identifisere og gjennomføre forretningsdrevne tiltak for å styrke din konkurransekraft ved hjelp av IT teknologi.

La oss snakke om ditt behov