fbpx
MH Tech og Incrementi inngår samarbeid og styrker verdiforslag mot industrikunder

MH Tech og Incrementi inngår samarbeid og styrker verdiforslag mot industrikunder

MH Tech og Incrementi innleder samarbeid. Partneravtalen gir et styrket verdiforslag mot industrikunder ved å kombinere MH Techs kompetanse i løsninger knyttet til mobilitet, energi- automasjons- og industrisystemer med Incrementis innsikt i hvordan IT løsninger kan bidra til å styrke verdiforslag og bidra til effektivitet.

Selskapene har i sum en betydelig forretningsmessig og kommersiell kompetanse som sikrer at teknologiinvesteringer skaper forventet verdi.

«Incrementi og MH Techs samlede kompetanse kombinert med et godt leveranseapparat vil gi våre kunder et betydelig løft» fremholder Andres Martin Moe og Heidi Fuglum.

«Det er betydelige fordeler med å se de såkalte OT og IT løsningene i sammenheng. Man får muligheten til å koble fysiske enheter, systemer og prosesser med informasjonsteknologi for å samle inn data, overvåke og styre systemer.

Dette gir virksomheten bedre innsikt, slik at de kan produserer sikkerhet, effektivitet og produktivitet. Det gir også brukerne muligheten til å utføre analyser av operasjoner og trender som kan hjelpe dem til å ta bedre beslutninger.» utdyper Anders Martin og Heidi.

«Vi gleder oss til å operasjonalisere dette samarbeidet for å skape verdier for våre kunder med dette samarbeidet» sier Partner Camilla Fledsberg Vatne i Incrementi.

La oss snakke om ditt behov