fbpx

Din pålitelige digitaliseringspartner

Få lønnsomme digitale prosjekter gjennomført raskere ved å samarbeide med Incrementi. Vi har over 30 års erfaring med å tilby tjenester innen digitalisering til norske og internasjonale bedrifter.

Snakk med oss om dine digitaliseringsbehov

Partnere

Vi hjelper deg med å skape konkurransekraft

1. Kartlegg muligheter

Hvilke muligheter har du til å bruke IT for å styrke konkurransekraft? Du forplikter deg ikke til prosjektgjennomføring selv om vi gjennomfører en kartlegging.

Du eier resultatene av kartleggingen og bruker dem slik du vil

2. Gjennomfør prosjekter

Vi har en strukturert gjennomføringsprosess som tilpasses størrelsen på ditt prosjekt. Vi måler, rapporterer og sikkerstiller at det leveres på tid og kost.

Vi kan også gjennomføre prosjekter du allerede har definert.

3. Realiser gevinster

Vi utarbeider en gevinstrealiseringsplan som en del av kartleggingen. Dette sikrer at du får god avkastning på dine IT investeringer.

I tillegg til å utarbeide plan for gevinstrealisering kan vi hjelpe deg med å følge opp planen.

Vi styrker din konkurransekraft.

Digitalisering skaper verdier​

1. Tilpassede teknologiløsninger for digitalisering

Incrementi tilbyr tilpassede teknologiske løsninger som møter din bedrifts unike behov med fokus på fleksibilitet og skalerbarhet. Vi jobber for løsninger som optimaliserer verdien av din investering i digitalisering.

2. Ekspertise og kunnskapsdeling

Med et team av 500 produktingeniører og spesialister innen ulike IT-fagområder, styrker Incrementi din organisasjons kunnskapsbase. Som bedrift har du tilgang på spesialisert kunnskap når du trenger det, og vi jobber aktivt for å dele kunnskapen.

3. Strategisk samarbeid og prosjektgjennomføring

Incrementi samarbeider med din organisasjon for å sikre at ambisjonene realiseres – inkrementelt. Da sikrer vi at organisasjonen kan bidra og involveres, samtidig som det blir et kontinuerlig driv til prosjektet er gjennomført.

Incrementi er et komplett teknologihus

We specialize in crafting cutting-edge digital solutions for product vendors, aimed at addressing tangible user needs and driving meaningful impact.

Digital Forretnings-utvikling

Utviklingsavdeling (R&D)

Kvalitetssikring (QA)

Systemarkitektur og mobile løsninger​

Skytjenester

Hva er unikt med Incrementi?

Tekniske eksperter, mellom- og seniornivå
0
Leveringssentre
0
Aktive kunder
0
Prosjekter levert
0

Investeringer for din virksomhet og ditt ambisjonsnivå

Virksomheter kan realisere betydelige verdier gjennom systematisk arbeid og utarbeidelse av en plan som blir gjennomført. Grunnlaget for denne planen bør være et solid og grundig utarbeidet Business Case. Vi mener at IT-investeringer bør betraktes på samme måte som man behandler investeringer i den fysiske infrastrukturen til selskapet. 

Våre løsninger (anbefalinger) er ikke abstrakte fremtidsscenarier, men praktiske grep som kan gjøre arbeidsdagen enklere og styrke de tjenestene du tilbyr dine kunder.

Hvordan Incrementi kan hjelpe din virksomhet

Incrementi står klar til å bistå din virksomhet med å identifisere, gjennomføre og implementere forretningsdrevne strategier for å styrke din konkurransekraft gjennom bruk av IT-teknologi. 

Som en integrert del av prosessen vil vi samarbeide med deg for å utvikle et Business Case og en plan for gevinstrealisering knyttet til dine tiltak. Vi vil aktivt hjelpe deg med å styre prosjektet for å oppnå de målene du har satt deg for å utnytte IT-teknologi.

La oss snakke om ditt behov

Vi vil gjerne høre fra deg. Har du en forespørsel om å bygge digitale løsninger eller andre spørsmål, ta kontakt!

Camilla Fledsberg Vatne

Camilla Fledsberg Vatne

Partner

Espen Slyngstad

Espen Slyngstad

Partner

Dag Martin Romslo

Dag Martin Romslo

Partner